Výtvarně dramatický kroužek

Od začátku září funguje na naší škole výtvarně dramatický kroužek pro děti 2.stupně.

Scházíme se každý čtvrtek od 14.45. V rámci kroužku si děti vyzkouší práci s různým výtvarným materiálem (barevný papír, papírové talíře, ruličky od utěrek i od toaletního papíru, krabičky od sýrů i od zápalek apod.) a seznámí se s netradičními technikami (např. iris folding, quilling, koláž…). Naše výtvory jste si mohli prohlédnout i na letošní vánoční výstavě pořádané Obecním úřadem Vrdy.
V rámci dramatické části kroužku jsme se dosud  věnovali  přípravě  živého betlému pro každoroční rozsvícení vánočního stromu, nácviku vánočního představení a také zápisu budoucích prvňáčků. Pracujeme individuálně i ve skupinách.

Přihlásili jsme se také do druhého ročníku literárně výtvarné soutěže „Srdce s láskou darované“. Pokud byste naši práci chtěli svým hlasem podpořit, budeme rádi. http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2015?paginator-page=26
V úterý 22.prosince jsme našim malým spolužákům z 1. a 2.třídy zpestřili poslední předvánoční den dramatizací krátkého příběhu o narození Ježíška. Děkuji všem 10 členům našeho kroužku za nadšení, kreativitu a ochotu věnovat svůj čas.
                                                                                                    Mgr.Jindra Chejnová

         Narození Ježíška - video        Foto        Svoboda info