Volba povolání v devátých třídách

V letošním školním roce bude naši školu opouštět  37 deváťáků.  V tomto čase   se radí doma s rodiči a ve škole se svými učiteli o svém budoucím povolání.  

Proto jsme využili nabídky SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře  a VOŠ, SPŠ a OA v Čáslavi, které pro nás připravily prohlídky svých škol. Ve čtvrtek 26.11. jsme navštívili v Kutné Hoře SOŠ a SOU řemesel.  Žáci si prohlédli  učebny a seznámili se s  maturitními obory a také s obory, ze kterých mohou získat výuční list. Dívkám se nejvíce líbil studijní obor kosmetička, protože se mohly podívat přímo do výuky, kde studentky prováděly kosmetické ošetření pleti. O týden později 3.11. proběhl na VOŠ, SPŠ a OA „ Den středoškolákem“.  Tam si deváťáci zkusili být na chvíli studenty střední školy.  Zapojili se do výuky výborně, soutěžili v oborech ekonomických a technických a v obou zvítězili.  Všichni si zaslouží pochvalu.

                                                                                      Mgr.Zdeňka Jelínková, výchovná poradkyně

                                             Foto - Kutná Hora        Foto - Čáslav