Tvůrčí prostor pro nadané, kteří chtějí tento dar rozvíjet a uplatnit

„Nadané děti“ je téma bezesporu radostné, zajímavé, v poslední době často diskutované.

Zejména v souvislosti s tím, jak jim zajistit co nejlepší péči odpovídající jejich předpokladům a nárokům. Nadané dítě často nepotřebuje výrazně motivovat známkami nebo pochvalami. Rádo se učí, velké potěšení mu přináší právě rozumová činnost, pokud je mu dopřána. I na naší škole se těmto dětem věnujeme, snažíme se rozvíjet nejen jejich vědomosti, ale i jejich osobnost a jedinečnost. S jazykově nadanými žáky devátých ročníků se scházíme každé úterý, středu a čtvrtek v 7 hodin ráno v učebně č.13. Stěžejním záměrem našich setkání je rozvíjení komunikativní dovednosti, vedení rozhovorů v rámci běžných situací každodenního života, nácvik řečových situací, sdělení informace či hlavní myšlenky a vyjádření vlastního názoru v anglickém jazyce.

                                                                                          „Talent without borders“
                                                                      Mgr. Gabriela Mastronardi