Poznáváme Afriku

Ve středu 28.1.2015 nás přijeli navštívit dva Afričané s programem, který byl rozdělen do tří částí.

V té první nás seznámili  s  Afrikou, ve druhé jsme se ptali na to, co nás zajímá, a ve třetí části jsme si mohli zapůjčit africké bubínky. Všechno začalo povídáním o Africe. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Dozvěděli jsme se např. hodně  informací o afrických školách. Začínají v osm hodin  a končí ve dvanáct, pak jdou děti domů na oběd, protože nemají školní jídelny. Do školy se vracejí ve dvě nebo ve tři hodiny  a zůstávají až  do pěti nebo do šesti hodin. Základní škola je do šesté třídy a poté se jde na jejich střední, kde jsou dalších šest let. Také se dělají dvě maturitní zkoušky, jedna v jedenáctém ročníku a druhá ve dvanáctém.  Následuje vysoká škola nebo učiliště.

Po zajímavém vyprávění  byl čas na naše otázky. Každý, kdo se na něco zeptal, dostal patřičnou odpověď. Pak následoval kvíz. Za správné odpovědi dostali někteří žáci odměnu. Mohli si vybírat z různých náramků nebo  malých dřevěných totemů pro štěstí. Po zodpovězení všech otázek jsme se pustili do bubnování. Rozdali jsme si bubny a mohlo se začít.  Nejprve jsme jen bubnovali, zkoušeli  rytmus bez zpěvu, ale po jednoduché ukázce jsme začali zpívat krásnou africkou píseň o radosti. Píseň byla nádherná a všichni se zapojili, jak nejlíp jen mohli, tleskali, zpívali a bubnovali. Všichni jsme si to moc užili.  Na závěr jsme poděkovali a s velkým potleskem se s oběma návštěvníky rozloučili.
                                                                                           Žáci 8.tříd

        fotogalerie       video