Pochvala pro deváťáky

Během školního roku probíhá na naší škole řada akcí a projektů.

Jejich zdárný průběh si  nedovedeme představit bez pomoci žáků 9. třídy. I letos deváťáci pomáhají usnadnit prvňáčkům vstup do školy, překonat strach a ostych. Na výbornou zvládli Dopravní výchovu pro I. stupeň. Aktivně se zapojili do lampionového průvodu pro Světlušku. Živý betlém při rozsvícení vánočního stromu si bez děvčat z devítky rovněž nedovedeme představit. Na příchod sv. Mikuláše s jeho družinou se těšila celá škola. Mile překvapili i naše olympioniky, se kterými si někteří zasportovali.  Před Vánoci ozdobili perníčky pro svoje kamarády z I. B. Večerníčkový zápis byl zatím posledním velkou akcí, která se uskutečnila pod vedením našich deváťáků.

    Pochvalu za aktivní přístup při realizaci celoškolních projektů si zaslouží především Lenka Lhotová, Kateřina Fílová a Diana Hromádková. Mezi další aktivní žáky patří i Andrea Klemanová, Nikola Truksová, Nikola Mlynková, Adéla Hamrlová, Aneta Ballon-Mierná, Vojtěch Průša a Miroslav Zoubek.
    Děkujeme.
                                                                         Marie Kupková, třídní učitelka 

                         fotogalerie