Exkurze v Kolíně

Žáci 8. B a 9. A navštívili 9. 12. 2015 město Kolín. Cílem této exkurze byla prohlídka expozice Regionálního muzea a místní synagogy.

Celý náš program začínal v muzeu. Součástí prohlídky byl i zajímavý výklad. Atmosféra v muzeu byla zvláštní, moc příjemná. Dověděli jsme se novinky o historii Kolína, vybavení měšťanských domů i vývoji osobní hygieny. Dále naše kroky vedly do synagogy. I tato prohlídka byla pěkná, ale muzeum bylo prostě okouzlující. V rámci naší exkurze vyšel i čas na procházku po kolínském náměstí, kde se zrovna konaly předvánoční trhy, takže jsme si mohli koupit i nějaké drobnosti. Protože byla docela zima, byli jsme rádi, že zbyla chvíle času na návštěvu Futura, kde si většina z nás koupila oběd.

                               Den jsme si příjemně užili a přivezli jsme si nové zážitky.
                                                                                            
Žáci a žákyně 9.A a 8.B

                                             Foto