Cvičný zásah hasičů ve škole

Dne 17.6. 2015 proběhlo v rámci školní výuky a v souladu se Školním vzdělávacím programem Základní školy Vrdy FLORIAN taktické cvičení  na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. 

V rámci přípravy žáků a zaměstnanců školy  byla prověřována připravenost na krizové situace ve škole. V součinnosti se Záchranným hasičským sborem byla provedena evakuace osob ze školy po vyhlášení požárního poplachu. Součástí cvičení bylo i vyhledávání žáků, kteří zůstali v objektu, a tudíž chyběli na seřadišti všech evakuovaných. Záchranu osob a objektu prováděly v naprosto dokonalé souhře hasiči z Čáslavi, z JPO III Vrdy a JPO III Žleby.
Děkuji všem zúčastněným za dobře odvedenou práci a věřím, že i v budoucnu se potkáme vždy jen při cvičeních a nebudeme muset procvičované aktivity nikdy použít při skutečné krizové situaci.
                                                               Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy
 

                         foto          video