Pohádkový lampionový průvod pro Světlušku

Poslední říjnový den se všichni žáci i učitelé Základní školy ve Vrdech věnovali dlouho připravovanému projektovému dni.

Tématem, kterým jsme se tentokrát zabývali, byla pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. Zaměřili jsme tedy svoji pozornost na pomoc dlouhodobému projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu - Světlušce.

 

V průběhu dopoledne jsme zrealizovali projektovou výuku, při které jsme prováděli aktivity simulující absenci zraku, vytvářeli tematické výrobky, zhlédli krátká videa o tom, jak vypadá běžný den nevidomých a jak pomáhají pejskové. Osmáci absolvovali přednášku paní Marcely Adamcové, majitelky optiky v Čáslavi. Většina žáků se zúčastnila přednášky s praktickými ukázkami od Českého červeného kříže. Pro prvostupňové žáčky si program připravili  členové organizace Fantazáci, kteří smysluplně využívají volný čas a šíří svým nadšením a energií vlnu optimismu mezi nás. Pro navození absence zraku jsme využili šátky, kapuce a klapky na oči, které poskytla firma http://imario.cz/.

 

Za podporu akce a přispění k osvětě mezi žáky všem výše jmenovaným děkujeme.

Na dopolední ryze vzdělávací aktivity navázal odpolední program, který byl zahájen prodejem drobných suvenýrů vyrobených našimi žáky a kulturním vystoupením, které připravili žáci 1. stupně. Moderátorky z devátého ročníku vyhlásily výsledky výtvarných soutěží a předaly ceny.

Poté se uskutečnil „Pohádkový lampionový průvod pro Světlušku“. Za podpory Obecního úřadu ve Vrdech, za nemalé účasti dětí i dospělých, kteří se chtěli podílet na dobré věci, jsme se vydali na letiště do Skovic, kde probíhala ukázka práce leteckých modelářů, opékaly se buřty a byly vyhlášeny nejoriginálnější masky. Naše celodenní úsilí se zcela jistě zúročilo při pohledu na radostné dětské obličeje.
Částka, kterou se díky laskavým srdcím a dobré vůli všech zúčastněných podařilo pro Světlušku vybrat, činí 12 957 korun českých. Věříme, že jsme pomohli rozsvítit alespoň malé okénko těm, kteří naši pomoc potřebují, a darovali tak nevidomým trochu světla.
                                                                    Mgr.Ivana Vesecká

                                                                                                         

                                                                                          FOTOGALERIE:

                                Třeťáci pro Světlušku            1.B a deváťáci pro Světlušku                 Projektový den v 6.A
                                1.A a 8.A pro Světlušku         Aktivity simulující absenci zraku             Přednáška ČČK a optik
                                Po schodech                            Projektový den - 9.třída a 1.B                  Výzdoba školy a dýně
                                Fantazáci                                 Projektový den na 1.stupni                      Odpolední program a průvod