Na skok ve středověku

I letos  se sedmáci formou dramatizace a netradičních aktivit seznámili s rytířským způsobem života. 

 

 V obou třídách se opět po roce sešli urození rytíři a krásné dvorní dámy.  Po slavnostním nástupu, kde dámy předvedly svoje róby a pánové ukázali, jací jsou kavalíři, proběhl slavnostní obřad – pasování  přítomných panošů na rytíře. Mladí bojovníci, kteří prokázali statečnost a rytířské předpoklady, poklekli před svojí dámou a  přednesli předepsanou přísahu. Dotyčná slečna  potom se slovy  „Ve jménu Boha, svatého Michala a svatého Jiří pasuji tě na rytíře“ udeřila  svého kavalíra  plochou stranou meče na obě ramena.

 

Po slavnostním pasování si přítomní poslechli ukázku tehdejší hudby a někteří rytíři vyzvali dámy k tanci. Následovala i malá chvilka poezie, při které zaznělo několik originálních  písní  a básní o rytířích a krásných dámách.  Nechyběl ani malý rytířský turnaj. V závěru jsme si uvedli,  jaké morální vlastnosti by měl uznávat a jakých  sedm hlavních dovedností by měl ovládat správný rytíř. Pojmenovali jsme části rytířské výzbroje a výstroje, pohovořili si o tehdejší módě i o pravidlech heraldiky. 
                                                                            Mgr. Jindra Chejnová

                           foto 7.A               foto 7.B