8.třída na exkurzi po regionu

Ve středu 17. 4. 2014 uspořádala SOŠ a SOU řemesel z Kutné Hory pro žáky naší osmé třídy exkurzi do některých významných podniků našeho regionu.

 

Společně jsme navštívili provoz strojírny ČKD Kutná Hora, výrobu hadic a hydraulického zařízení ve firmě Charvát  Zbraslavice a nakonec čáslavský podnik  Less, kde jsme viděli zejména zpracování surových kmenů na pile a výrobu mulčovací kůry. Žáci se seznámili s řemesly, která jsou pro tyto podniky důležitá, a příští školní rok, kdy  budou rozhodovat o svém budoucím povolání, mohou tyto zkušenosti využít.
                                        Mgr.  Zdeňka Jelínková
                                           výchovná poradkyně

                                 fotogalerie