Interview s prvňáčky a další...

Naše spolupráce s prvňáky úspěšně pokračuje. O hodinách slohu jsme probírali publicistický styl a slohový útvar interview.

 

Od paní učitelky jsme dostali za úkol připravit si vhodné otázky a udělat rozhovor se „slavnou osobností“. V našem případě se jednalo o kamarády z první třídy.  Protože se navštěvujeme pravidelně, vše probíhalo v příjemné atmosféře. Kladli jsme všetečné otázky a malí respondenti pohotově a bez ostychu odpovídali. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Co se jim líbí, co mají rádi nebo čeho se naopak bojí. 

 

Celá hodina uběhla velmi rychle, moc hezky jsme si navzájem popovídali. Na konci hodiny nás prvňáčci obdarovali vlastnoručně namalovanými autoportréty a dalšími krásnými obrázky. Žáčci z 1.A  nám ještě předvedli, co se naučili v hodinách hudební výchovy, a zahráli nám na flétny. V následujících hodinách slohu jsme naše interview písemně zpracovali na PC a doplnili ho obrázky a fotografiemi.
Další setkání se uskutečnilo o týden později. Žáci prvních tříd jsou velice tvořiví a šikovní, ale občas potřebují naši pomoc. Tentokrát jsme společně vyráběli masky z papírových sáčků. Práce nám šla jako obvykle od ruky a výsledkem byly masky různých zvířátek. Nejvíce převažovaly kočky, ale objevil se tu i netopýr, medvěd, a dokonce i šavlozubý tygr. Jak moc se nám masky povedly, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.
                                                                        Žáci a žákyně 9.tříd                

                          Interview v 1.A           Interview v 1.B          Masky 1.A