Exkurze pravěkem

               Poslední den před vánočními prázdninami nám vyučování zpestřil program Exkurze pravěkem.

Byl to program v tělocvičně, a proto jsem si myslel, že půjde o nějakou přednášku. Hned po vstupu jsem ale poznal, že to tak nebude. Přivítal nás obrovský mamut, šavlozubý tygr, obrazy i modely pravěkých zbraní.
Paní, která nás dobou pravěku provázela, nám řekla hodně zajímavostí o vývoji člověka, jeho způsobu života, získávání potravy i o prvních obydlích. Dověděl jsem se něco nového o jeskyni Altamira. Líbilo se mi, že jsme nemuseli jenom poslouchat, ale mohli jsme také odpovídat na otázky a některé činnosti i sami vyzkoušet. Po skončení přednášky jsme si prošli celou výstavu ještě podle svého zájmu.
 

                              Některé věci jsem už znal, ale hodně nového jsem se dověděl, a proto se mi tato akce líbila.
                                                                                                  Dominik Polgár, 6.B

                        fotogalerie             fotogalerie -6.A