Dopravní výchova na 1.stupni

První projektový den proběhl 10.října a na 1.stupni byl zaměřen na dopravní výchovu.

 

 Pro žáky 1., 2. a 3. tříd byly připraveny na školním hřišti soutěže. Příprav a velmi zdařilé realizace se ujali nejstarší žáci – deváťáci -  pod taktovkou třídní učitelky Marie Kupkové.  Patří jim všem velký dík, neboť se příprav ujali zodpovědně a malí kamarádi plnili jejich úkoly s nadšením.
Pro čtvrťáky a páťáky byla připravena na školním dvoře jízda zručnosti na kole. Teoretické znalosti pravidel silničního provozu si pak žáci prověřili v počítačové učebně na testech Besipu.
                                                        Mgr. Dana Kubešová

 

                      dopravní soutěže              jízda zručnosti