Řečtí bohové v 6.B

Také žáci letošní 6. B se prostřednictvím projektu Řečtí bohové snažili osvojit si co nejvíce informací, které by jim přiblížily toto téma.

 

 Pracovali samostatně, ve dvojicích a jistě i s částečnou pomocí rodičů. Těm patří náš dík za ochotu při přípravě kostýmů. Od začátku se děti do práce zapojily se zájmem a vytvořily zajímavé referáty, naučily se představit svého boha a především dobře prezentovaly svou práci před ostatními.
Odměnou jim byla nejen pěkná známka, ale i slova uznání od páťáků, k nimž jsme zavítali, aby viděli, na co se mohou příští rok také těšit.

                                               Mgr. J. Polgárová

                                 fotogalerie