Zlomky ve 4.B

                  S koláči to jde lépe.

 

  Ve čtvrtém ročníku se začínáme seznamovat se zlomky. Abychom si toto nezáživné učivo zapamatovali, dostali jsme sponzorským darem dva velké koláče od zaměstnanců pekárny ve Vrdech. Koláče jsme rozdělili na desetiny a moc jsme si pochutnali.

 

                                        Děkujeme.            

                                                            Žáci 4. třídy

fotogalerie