Projektový den „UMÍME SI POMÁHAT“

Ve středu 13.3.2013 proběhl na naší škole projektový den „Umíme si pomáhat“.
Náplní bylo především uvědomění si nutnosti pomáhat nejen sami sobě, ale i druhým.

 

V průběhu celého dopoledne byly pro žáky připraveny různé aktivity. Žáci se seznámili s organizací Fantazáci, která spolupracuje s nadací POMOZTE DĚTEM! Fantazáci připravili akci, ve které je nutné nashromáždit co nejvíce PET-víček a přišitím víček na plátna vytvořit obří 3D kraslici. Naši žáci tedy v průběhu celého dopoledne přišívali víčka a vytvářeli z nich vlastní vymyšlený motiv.

 

     Další činností dopoledního programu bylo promítání filmů s protidrogovou tematikou, pracovní listy s náměty o pomoci, výroba tematických žákovských prací, atd. Někteří mladší žáci se zúčastnili navíc také recitace básní v Domě s pečovatelskou službou ve Vrdech. Mimo návštěvy hlavních „Fantazáků“ – pana Leoše Doležala a Ondřeje Haška, bylo naše celodenní úsilí zmapováno paní redaktorkou z Kutnohorského deníku, ve kterém o nás vyšel následující den milý článek.
     Za spolupráci, výbornou atmosféru a skvěle prožitý den děkujeme všem zúčastněným.
                                                                Mgr. Dita Sommerauerová, Mgr. Jaroslava Polgárová

fotogalerie