Byli jsme na Konopáči

V rámci projektu „ Sám sebou“ jsme také uskutečnili mimoškolní dvoudenní výukový program pro žáky osmých ročníků v rekreačním středisku Konopáč u Heřmanova Městce.

 

Spolu s lektory PaedDr. Zdeňkou Kašparovou a JUDr. Karlem Kašparem probírali žáci například tato témata: práva a povinnosti dětí,  listinu základních práv a svobod  apod. Žákům byl vysvětlen rozdíl mezi psanými a nepsanými pravidly, jejich vymahatelnost v případě morálních norem a norem společenského chování. Diskuse se dále zaměřila na konkrétní závazné normy a sankce související s jejich porušením (školní řád, sportovní pravidla, pravidla silničního provozu, přepravní řády apod.) Problematika jednotlivých práv a povinností byla pro názornost vždy doplněna praktickým příkladem. Ve druhé části přednášek pracovali žáci ve skupinách. Jejich úkolem bylo odpovědět na otázky:

a) Co je pro ně zakázané a jaký je na to jejich názor?
b) Co je zakázané pro dospělé?
c) Jak děti zákazy přestupují?
Žáci pracovali se zájmem a odpovědi některých skupin byly obsáhlé a zajímavé.
Během akce byla vytvořena příjemná atmosféra, žáci byli pozitivní, spokojení, byli aktivní, dobře spolupracovali, vzájemně komunikovali, diskutovali. Také  uvedli, že se jim program líbil, bavilo je společné povídání, video, zaujaly je příběhy. Program byl podle nich poučný, zajímavý a varovný.
                                                                                                 Mgr. Zdeňka Jelínková
                                                                                                     výchovný poradce

                           fotogalerie