Interaktivní dějepis

Minulý týden  jsme při hodinách dějepisu a vlastivědy využili nabídku historického spolku ze Semtěše, který interaktivní formou seznamuje žáky se životem našich předků.

 

Středa 20. března patřila husitům. Žáci 7.třídy se hned první hodinu dozvěděli, proč husitské hnutí vzniklo, jaké byly jeho etapy, seznámili se s životními podmínkami tehdejších lidí. Na vlastní oči si prohlédli husitské zbraně, husitskou výzbroj (kyrys, přilby, rukavice), poslechli si husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci. Vše si pak mohli vyzkoušet a prohlédnout zblízka. Zážitkem a zpestřením pro ně určitě  byla i ukázka střelby z kuše a hlavně ze dvou husitských palných zbraní – píšťaly a hákovnice. Rány to tedy byly pořádné!

 

     Ve čtvrtek 21.března pak páťáky čekal průřez života od pravěku po renesanci. Seznámili se s obydlím, stravou, oblečením, zbraněmi, nástroji a nádobím lidí v jednotlivých obdobích (pravěk – Kelti – Slované – středověk – husité – renesance). Nechybělo ani interaktivní poznání, žáci poznávali bylinky, zkoušeli psát husím brkem runové písmo, drtili obilí, hráli hry, vyzkoušeli si středověkou zbroj. A ani tentokrát nechyběla ukázka střelby.            
                                                    Mgr.Jindra Chejnová

foto - husité                     foto - průřez historií