Učíme se geoinformatiku

      Naše škola se zapojila do projektu Akademie geoinformačních dovedností AGIS, který má za úkol začlenit témata moderních technologií dálkového průzkumu Země, geografických informačních systémů a satelitní navigace do výuky na základních a středních školách v Česku.

 

V rámci tohoto projektu absolvovali žáci osmého ročníku dvouhodinový seminář zaměřený na práci s internetovou aplikací Google Maps, ve kterém se prakticky učili využívat nejužitečnější funkce aplikace (virtuální prohlídka místa, plánování trasy, zakreslení bodu zájmu…).

 

      Pro šesťáky byla připravena prezentace Geoinformatika letem světem  jako  první seznámení s danou problematikou.                                                            
                                                     
Mgr. Marie Kupková, Ing. Ludmila Kebzová

fotogalerie