AVE Čáslav, zahradnictví Hortis, Starkl

Ještě v předvánočním čase se třídy 7.A a 7.B vydaly na skládku odpadů AVE Čáslav.

 

Zde na nás již čekala paní Vančurová, která nás provázela. Dověděli jsme se, co všechno se na skládku vozí, kde a jak se odpad třídí a co se s vytříděným odpadem dál dělá. Na třídičce odpadů jsme viděli, jak se třídí a lisuje plast a papír. Není pravda, že třídění nemá smysl a že se všechen tříděný odpad vozí na jednu hromadu. To jsme si zde ověřili na vlastní oči.
 

 

Dále jsme si prohlédli vánoční výzdobu v zahradnictví Starkl a Hortis a samozřejmě si zde nakoupili vánoční dárky, ozdoby a květiny.         
                                                                    Žáci 7. A a 7. B

                         fotogalerie