Na exkurzi v lihovaru

                                     

  Ve čtvrtek 20. 9. 2012 využili žáci 8. a 9. ročníku možnost navštívit místní závod Ethanol Energy a.s. v rámci Dne otevřených dveří. Tento podnik se specializuje na výrobu bezvodého ethanolu určeného k přidávání do automobilových benzínů nebo k výrobě tzv. čistých alternativních paliv.
     Po celou dobu exkurze nám byli průvodci generální ředitelka paní Ing. Jílková a hlavní technolog pan Ing. Báca. Nejdříve nás poučili o bezpečnosti během exkurze, potom jsme dostali helmy a už jsme se mohli vydat prozkoumat celý areál. Postupně jsme se seznámili se všemi základními částmi provozu. Viděli jsme sila a šrotovníky na kukuřici. Poznali jsme jednotlivé stupně technologického procesu. Pochopit jeho princip bylo pro nás zatím poměrně složité. Nakoukli jsme do prostor laboratoře, kde byly pro návštěvníky připraveny ukázky jednotlivých mezistupňů výroby od kukuřice, přes šrot až po téměř stoprocentní líh. Asi nejvíce se nám líbilo v řídícím centru, tzv. velíně. Tady jsme se na vlastní oči přesvědčili, jak je celý provoz složitý a zároveň jak moderní technika pomáhá řídit náročné technologie pomocí počítače. Zjistili jsme, že expedice produktů se provádí jak po železnici, tak automobilovou dopravou. Naše prohlídka skončila na sušárně výpalků.
     Díky této exkurzi jsme poznali jeden ze způsobů výroby ethanolu, a získali tak spoustu nových poznatků.     
                                                                                    Žáci VIII. A,B

fotogalerie