7.A v gotické Kutné Hoře

                               

   V úterý 12.6.2012 jsme se vydali na výukový výlet do Kutné Hory. Sešli jsme se na autobusové zastávce v Dolních Bučicích a vydali se autobusem do Kutné Hory. Dostali jsme pracovní listy, abychom dávali větší pozor a rozšířili si znalosti. Během putování Kutnou Horou jsme je vyplňovali. Naštěstí jsme byli ve skupinkách. Jako první jsme byli u kláštera svaté Voršily a potom jsme se šli podívat na morový sloup, vyplnili jsme si několik otázek a takto to následovalo dál a dál. Cestou jsme viděli Rejskovu pozdně gotickou kašnu, kostel svatého Jana Nepomuckého, Kamenný dům, chrám svaté Barbory (patronky horníků), kapli Božího těla, Jezuitskou kolej a spoustu dalších památek. Také jsme byli na prohlídce Vlašského dvora, kde nám paní průvodkyně ukázala tolary, pražské groše a vyprávěla nám spoustu zajímavých věcí. Prohlídka se všem moc líbila a také jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých věcí.
     Po této zajímavé prohlídce jsme dostali rozchod na Palackého náměstí. Všichni se posílili a po nakupování jsme se vydali Tylovou ulicí zpět na autobusové nádraží. Ke konci našeho výletu sice trošku pršelo, ale zvládli jsme to a domů se dostali.
     Tento výlet byl velmi poučný a zajímavý. Moc se mi líbil.
                                                                               
Simona Břeňová

                                                                          Foto