Přednáška PhDr.Ivana Doudy

                              

   Dne 28. 11. 2012 absolvovali žáci druhého stupně spolu s páťáky přednášku PhDr. Ivana Doudy „Drogy nebo aktivita“. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o alkoholu a jiných návykových látkách a o tom, jaké nebezpečí jim hrozí, pokud je budou zneužívat. PhDr. Douda hovořil také o legislativě a o trestech, které za držení drog hrozí. Někteří žáci se zapojili do diskuze a zajímali se zejména o příběhy z praxe. Jako odezvu uváděli žáci nové poznatky, které přednáškou získali.
                                                                     Mgr. Zdeňka Jelínková
                                                                       výchovná poradkyně

fotogalerie