Dětský den na naší škole

                                          

   Dne 1. června 2012 jsme oslavili svátek všech dětí. Počasí nám nepřálo, a tak byla akce přesunuta do budovy.  Děti z 1. až 5. tříd byly rozlosovány do 27 skupin. Každou skupinu označoval symbol, který měli všichni členové připevněný na triku, aby se navzájem poznali. Potom už procházeli trasu plnou úkolů společně. Žáci 9.A a 9.B si pro malé spolužáky z 1. stupně připravili celkem 16 stanovišť na různá témata. Objevovaly se především pohádkové nebo sportovní náměty. Za nejzajímavější z nich děti považovaly vojenský výcvik, prolézání pavučinou u Červené karkulky, přetahování lanem u princezny Koloběžky nebo střílení z luku u Robina Hooda. V tělocvičně nám atmosféru zpříjemňoval Miroslav Bareš svou diskotékou. Na konci hravého dopoledne si mohlo každé dítě vybrat odměnu u stánku se třemi kovbojkami. Každá skupina měla také nakreslit společný obrázek na téma „zvířata“. Z nich bylo vybráno 5 nejpovedenějších prací a ty byly oceněny sladkostmi. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali odměny pro děti.  
                                                                Mgr. Jana Francová

                                                                              Foto