ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kritéria pro přijetí do školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Činnost školní družiny je určena žákům I. stupně základní školy. Zájmové vzdělávání v ŠD je uskutečňováno pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností. Družina umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

                                     

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

·         à odpočinek

·         à vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  

·         à realizování se v činnostech, které děti baví

·         à poznávání a rozvíjení zájmu dětí

Naše školní družina má dvě oddělení, která navštěvují žáci 1., 2. a 3. tříd. Kapacita družiny je 50 dětí. Zápisy probíhají vždy poslední týden v srpnu.
Našimi nejoblíbenějšími činnostmi jsou společenské a konstruktivní hry, četba, vycházky, kreslení a malování.  Výtvarné schopnosti využíváme při výzdobě a zkrášlování prostor školní družiny.
Od školního roku 2013/2014 funguje školní družina ve dvou nově rekonstruovaných místnostech přímo v budově školy.
                        

Foto 2018/2019             čekání na Vánoce  Den dětí
Foto 2017/2018          předvánoční čas    výchova mladých pedagogů    dětský den
Foto 2016/2017          přednáška      předvánoční čas       rozloučení s družinou
Foto 2015/2016          foto 1      video - Červená karkulka      rozloučení s družinou
Foto 2014/2015          foto 1

Foto 2013/2014          foto 1

Foto 2012/2013           foto 1                         foto 2                       foto 3