Zapojení do projektů

Ekopolis

Recyklohraní

Meteorologie Sám sebou
Zdravé zuby Ovoce a zelenina do škol

Multipolis

Třídění odpadu
Geoinformační dovednosti Atletika do škol

Česko sportuje

Učíme se příběhem

 
 
Školní projekty
Absolventský projekt 9.r. Víčka pomáhají
Děti učí děti Adventní čas

D - Řečtí bohové

D - Rytíři a dvorní dámy

D - Jsi barokní šlechtic

D - Holocaust

Z - Tematické mapy

Z - Poznáváme zajímavá místa ČR
Pv - Prostřeno Př - Nejkrásnější ulita (lastura)
Aj - Setkání s rodilým mluvčím Čj - Interview s prvňáčkem