Žákovský parlament

                                                                 

     Součástí naší školy je již 9. rokem žákovský parlament, do něhož jsou voleni zástupci žáků 5. – 9. ročníku. Prostřednictvím schůzek, které se konají zpravidla jednou měsíčně, mají žáci možnost podílet se na rozhodování  v otázkách fungování života školy, školních i mimoškolních aktivit, zapojování školy do charitativních akcí. Žáci se učí diskutovat, předkládat a obhajovat vlastní názor.             Mgr. J.Polgárová

     V letošním školním roce byli do žákovského parlamentu zvoleni tito zástupci:
     5.A   Michaela Plšková, Amálie Čechová
     5.B   Matěj Němec, Petr Procházka
     6.     Kristýna Tenglerová, Petr Říha, Nikol Nesétová
     7.     Jan Šindelář, Filip Wohák
     8.A   Karolína Plašilová, Adéla Ferusová
     8.B    Martin Štok, Tereza Patáková
     9.A    Tadeáš Ečer, Lukáš Dalešický
     9.B    Pavlína Chudomelová, Dominik Polgár 
    
     Za učitelský sbor se účastní schůzek Mgr. Dana Jurčíková a Mgr. Jaroslava Polgárová

foto           foto 2