Žákovský parlament

                                                                      

     Součástí naší školy je již 10. rokem žákovský parlament, do něhož jsou voleni zástupci žáků 5. – 9. ročníku. Prostřednictvím schůzek, které se konají zpravidla jednou měsíčně, mají žáci možnost podílet se na rozhodování  v otázkách fungování života školy, školních i mimoškolních aktivit, zapojování školy do charitativních akcí. Žáci se učí diskutovat, předkládat a obhajovat vlastní názor.             Mgr. J.Polgárová

     V letošním školním roce byli do žákovského parlamentu zvoleni tito zástupci:
     5.A    Lucie Palošová, Ondřej Matyáš
     5.B     Sabina Kloudová, Lukáš Malina
     6.A     Dominik Gregor, Radek Bezchleba
     6.B.    Matěj Němec, Petr Procházka
     7.       Kristýna Tenglerová, Hana Burdová
     8.       Jan Šindelář, Filip Wohák
     9.A    Karolína Plašilová, Adéla Ferusová
     9.B    Martin Štok, Michal Slavík
    
     Za učitelský sbor se účastní schůzek Mgr. Dana Jurčíková a Mgr. Jaroslava Polgárová

foto           foto 2