Schůzky žákovského parlamentu

                                                                  

     Zvolení zástupci jednotlivých tříd se pravidelně účastní schůzek žákovského parlamentu. Děti se na nich učí vyjadřovat své názory, mají možnost předávat podněty a připomínky k chodu školy i samotné výuce.
     Na první letošní schůzku přijal pozvání i pan ředitel, který se žáky diskutoval o tématech, jež je zajímají. V některých problémech bohužel ani on nemůže pomoct, protože si je způsobují děti samy nevhodným zacházením s majetkem, který využívají.
     Určitě všechny potěšila pochvala za pomoc při realizaci zápisu budoucích prvňáčků a doufejme, že se příště budeme zabývat jenom těmito příjemnými záležitostmi.
                                                                                                  Mgr. J.Polgárová

  foto