Aktuality:                 

  Zápis do školní družiny
 Jídelní lístek - 21.5. - 25.5.2018
 Sběr odpadů
 Portál Proškoly.cz - informace
 Získaná ocenění
 

Stalo se...

- Velký úspěch - postup na REPUBLIKOVÉ FINÁLE
- Návštěva řeckých bohů
- Sportovní soutěže 1.stupně
- Štafetový  pohár
- Krajské kolo OVOV
- Pohled do světa hmyzu a bezobratlých
- Společné tvoření - 9.A a 1.třída
- Divadlo ABC - V+W Revue
- Osmáci ve Vodním domě


Ukázka žákovských prací