9.B
--- třídní učitelka Mgr.Václava Nádvorníková ---

Předmět

Vyučující

český jazyk  Hana Nesnídalová
anglický jazyk  Gabriela Mastronardi
německý jazyk  Hana Nesnídalová
dějepis  Jindra Chejnová
občanská nauka  Hana Nesnídalová
volba povolání  Zdeňka Jelínková
matematika  Václava Nádvorníková
přírodopis  Zdeňka Jelínková
fyzika  Marie Kupková
chemie  Marie Kupková
zeměpis  Zdeňka Jelínková
tělesná výchova D  Václava Nádvorníková
tělesná výchova CH  Josef Štainer
výtvarná výchova  Václava Nádvorníková
hudební výchova  Jaroslava Korejtková
výchova ke zdraví   Jaroslava Korejtková
anglická konverzace  Gabriela Mastronardi
aplikovaná ekologie  Ludmila Kebzová
fyzikálně-chemická praktika  Marie Kupková
výpočetní technika  Josef Štainer
seminář matematiky  Václava Nádvorníková
seminář českého jazyka  Jaroslava Polgárová