8.třída
--- třídní učitelka Mgr.Hana Nesnídalová ---

Předmět

Vyučující

český jazyk  Hana Nesnídalová
anglický jazyk  Gabriela Mastronardi
německý jazyk  Jaroslava Polgárová
dějepis  Jindra Chejnová
občanská nauka  Hana Nesnídalová
výchova ke zdraví  Jaroslava Korejtková
matematika  Václava Nádvorníková
přírodopis  Zdeňka Jelínková
fyzika  Marie Kupková
chemie  Zdeňka Jelínková
zeměpis  Ludmila Kebzová
tělesná výchova D  Václava Nádvorníková
tělesná výchova Ch  Jiří Štýblo
výtvarná výchova  Hana Nesnídalová
hudební výchova  Jaroslava Korejtková
pracovní výchova  Josef Štainer
biologie a chemie v praxi  Gabriela Mastronardi
mediální tvorba  Josef Štainer