7.třída
--- třídní učitelka Mgr.Jaroslava Polgárová -

Předmět

Vyučující

český jazyk Jaroslava Polgárová
anglický jazyk Gabriela Mastronardi
německý jazyk Jaroslava Polgárová
dějepis Jindra Chejnová
občanská nauka Jaroslava Polgárová
matematika Věra Žerávková
přírodopis Ludmila Kebzová
fyzika Marie Kupková
zeměpis Ludmila Kebzová
tělesná výchova D Václava Nádvorníková
tělesná výchova Ch Josef Štainer
výtvarná výchova Jaroslava Polgárová
hudební výchova Jaroslava Korejtková
pracovní výchova - příprava pokrmů Marie Kupková
užitá informatika Josef Štainer
základy ekologie Ludmila Kebzová