6.B
--- třídní učitelka Mgr.Jaroslava Korejtková ---

Předmět

Vyučující

český jazyk  Jindra Chejnová
anglický jazyk  Lucie Hrdličková
konverzace v anglickém jazyce  Lucie Hrdličková
dějepis  Jindra Chejnová
etická a občanská výchova  Jaroslava Polgárová
matematika  Věra Žerávková
přírodopis  Ludmila Kebzová
fyzika  Marie Kupková
zeměpis  Ludmila Kebzová
tělesná výchova D  Věra Žerávková
tělesná výchova CH  Jiří Stýblo
výtvarná výchova  Jaroslava Polgárová
hudební výchova  Jaroslava Korejtková
pracovní výchova - pěstitelské práce  Ludmila Kebzová
pracovní výchova - dílny 1  Jiří Stýblo
pracovní výchova - dílny 2  Václava Nádvorníková
informatika  Josef Štainer