6.třída
--- třídní učitelka Mgr.Gabriela Mastronardi ---

Předmět

Vyučující

český jazyk  Jindra Chejnová
anglický jazyk  Gabriela Mastronardi
konverzace v anglickém jazyce  Gabriela Mastronardi
dějepis  Jindra Chejnová
etická a občanská výchova  Jaroslava Polgárová
matematika  Josef Štainer
přírodopis  Ludmila Kebzová
fyzika  Marie Kupková
zeměpis  Ludmila Kebzová
tělesná výchova D  Věra Žerávková
tělesná výchova CH  Jiří Stýblo
výtvarná výchova  Hana Nesnídalová
hudební výchova  Jaroslava Korejtková
pracovní výchova - pěstitelské práce  Ludmila Kebzová
pracovní výchova - dílny 1  Jiří Stýblo
pracovní výchova - dílny 2  Václava Nádvorníková
informatika  Josef Štainer