Informace o třídách
Třída Rozvrhy Třídní učitel Kmenová učebna 
I.A rozvrh 1.A Mgr.Lucie Hrdličková 6
I.B rozvrh 1.B Mgr. Dana Kubešová 23
II.třída rozvrh 2.třídy Mgr. Jana Pospíšilová 1
III.třída rozvrh 3.třídy Mgr. Eva Pospíšilová 5
IV.A rozvrh 4.A Mgr. Martina Janáková 15
IV.B rozvrh 4.B Mgr. Petra Šmídová 3
V.A rozvrh 5.A Mgr. Jana Francová 4
V.B rozvrh 5.B Mgr. Dana Jurčíková 2
VI.A rozvrh 6.A Mgr. Gabriela Mastronardi 13
VI.B rozvrh 6.B Mgr. Jaroslava Korejtková 18
7.třída rozvrh 7.třídy Mgr. Jaroslava Polgárová 7
8.třída rozvrh 8.třídy Mgr. Hana Nesnídalová 20
IX.A rozvrh 9.A Mgr. Marie Kupková 12
IX.B rozvrh 9.B Mgr. Václava Nádvorníková 8