Adresa :  Školská 108 285 71 Vrdy

Česká republika

ředitel Mgr. Jiří Stýblo 775 556 207

reditel@zs-vrdy.cz

zástupkyně Mgr. Věra Žerávková 775 556 208 zastupkyne@zs-vrdy.cz
sborovna -2.stupeň   775 556 215  
sborovna -1.stupeň   775 556 216  
výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Jelínková 775 556 211 poradkyne@zs-vrdy.cz
koordinátorka ŠVP Mgr. Ivana Vesecká 775 556 209 i.vesecka@zs-vrdy.cz
koordinátor ICT Ing. Josef Štainer   admin@zs-vrdy.cz
koordinátorka EVVO Ing. Ludmila Kebzová   l.kebzova@zs-vrdy.cz
třída 1.A Mgr. Lucie Hrdličková   l.hrdlickova@zs-vrdy.cz
třída 1.B Mgr. Dana Kubešová   d.kubesova@zs-vrdy.cz
třída 2. Mgr. Jana Pospíšilová   j.pospisilova@zs-vrdy.cz
třída 3. Mgr. Eva Pospíšilová   e.pospisilova@zs-vrdy.cz
třída 4.A Mgr. Martina Janáková   m.janakova@zs-vrdy.cz
třída 4.B Mgr. Petra Šmídová   p.smidova@zs-vrdy.cz
třída 5.A Mgr. Jana Francová   j.francova@zs-vrdy.cz
třída 5.B Mgr. Dana Jurčíková   d.jurcikova@zs-vrdy.cz
třída 6.A Mgr. Gabriela Mastronardi   g.mastronardi@zs-vrdy.cz
třída 6.B Mgr. Jaroslava Korejtková   j.korejtkova@zs-vrdy.cz
třída 7. Mgr. Jaroslava Polgárová   j.polgarova@zs-vrdy.cz
třída 8. Mgr. Hana Nesnídalová   h.nesnidalova@zs-vrdy.cz
třída 9.A Mgr. Marie Kupková   m.kupkova@zs-vrdy.cz
třída 9.B Mgr. Václava Nádvorníková   v.nadvornikova@zs-vrdy.cz
učitelka Mgr. Jindra Chejnová   j.chejnova@zs-vrdy.cz
asistentka pedagoga Lenka Šindelářová   l.sindelarova@zs-vrdy.cz
asistentka pedagoga Mgr. Martina Štainerová   m.stainerova@zs-vrdy.cz
asistentka pedagoga Alena Loužilová    
ekonomka Ivana Múčková 775 556 212 ekonomka@zs-vrdy.cz
školní družina Mgr. Martina Štainerová 775 556 210 m.stainerova@zs-vrdy.cz
školní družina Lenka Šindelářová 775 556 210 l.sindelarova@zs-vrdy.cz
školní jídelna Zdeňka Vavřinová  775 556 214 z.vavrinova@zs-vrdy.cz
školnice Ivana Pecinová 775 556 213