č.

Jméno vyučujícího

Ročník

Předmět

Tematický okruh

III/2

Kebzová

7.

Z

Evropa

III/2

Polgárová

7. - 8.

Čj

Literární výchova

III/2

Francová

2. - 3.

M

Násobilka 1 - 10

III/2

Procházková

2.

Čj

Čtení s porozuměním (pohádky)

III/2

Francová

2.

Aj

Sl.zásoba - Happy house 2

III/2

Pospíšilová

1.

M

Numerace do 20

III/2

Kubešová

3.

Čj

Vyjmenovaná slova

III/2

Kupková

6. - 9.

F

Fyzika na ZŠ - opakování

III/2

Pospíšilová

2.

M

Numerace do 100

III/2

Kosejková

6. - 9.

Aj

Gramatika 2. stupeň

III/2

Nádvorníková

7. - 9

M

Zlomky, celá čísla, rac.čísla, měřítko - procvičování

III/2

Polgárová

7. - 8.

Čj

Mluvnická a slohová cvičení

III/2

Štainer

6.

ICT

Základy ICT

III/2

Pospíšilová

1.

Čj

Čtení s porozuměním

III/2

Kupková

8.

Ch

Chemie pro 8. ročník

III/2

Chejnová

6.

Čj

Jazykové a literární procvičování

III/2

Jelínková

8.

P

Biologie člověka

III/2

Jelínková

8., 9.

Ch

Organická a anorganická chemie

III/2

Kebzová

7.

Z

Asie

III/2

Šmídová

3.

Aj

Slovní zásoba CHIT CHAT 1

III/2

Žerávková

6. - 9.

M

Matematika na ZŠ - přehled

III/2

Múčková

8.

Z

Zeměpis ČR – zajímavá místa

III/2

Šmídová

4.

Čj

Podstatná jména

III/2

Chejnová

6. - 9.

D

Dějepisné procvičování

III/2

Múčková

8.

Z

Zeměpis ČR – zajímavá místa

III/2

Pavouková

3. - 5.

Aj

Slovní zásoba - procvičování

III/2

Procházková

2.

Čj

Čtení s porozuměním (příběhy)