Projekt "MODERNÍ ŠKOLA"

    

    V rámci projektu EU peníze školám vzniká díky poctivé práci pedagogů velké množství výukových materiálů a pomůcek, které obohacují a zpestřují výuku. Do vytváření výstupů v rámci projektu „Moderní škola“ se zapojili téměř všichni vyučující. Vytvořené výukové materiály i pomůcky jsou ověřovány v běžné výuce. Využití informačních a komunikačních technologií se stává na naší škole samozřejmostí. Žáci mají možnost být při hodinách více aktivní, osvojené poznatky ihned ověřují při praktických úkolech. Využívání techniky a práci s moderními pomůckami pořízenými z financí projektu si snadno a rychle osvojují nejen vyučující, ale především žáci.

                                                                                                           Mgr. Ivana Vesecká

fotogalerie + tabulka vytvořených materiálů