Environmentální výchova, vzdělání a osvěta

Školní rok 2017-2018 - zpráva koordinátora

Dlouhodobé projekty:

Recyklohraní –  škola se zúčastnila všech úkolů a akcí – sběr baterií, elektrozařízení, mobilů, tonerů, 4 soutěže
Třídění odpadu – spolupráce s AVE Čáslav (odpadové hospodářství a třídící linka odpadů)  - soutěž škol ve třídění odpadu, exkurze. Ve dvou odvozech  se odvezlo 2980 kg papíru a 800 kg plastů, peníze (6470 Kč) jdou na účet Rady rodičů
Meteorologie -  měření meteorologických hodnot v meteobudce  a ve škole
Dendrologická stezka – obnova cedulí na stezce, péče o stromy
Můj strom – v rámci Dne stromů
Víčko k víčku – pomoc handicapovaným dětem
Bylinková zahrada – obnova  

 
Tematické dny:
Během školního roku byl zorganizován projektový den: Den stromů.
 
Volitelné předměty:
V tomto školním roce byly vyučovány předměty s ekologickým zaměřením:
Základy ekologie v  7. ročníku (zaměření více teoretické)
Aplikovaná ekologie v 9. ročníku (zaměření více praktické)
problémy: velký počet žáků – zvl. v 9. ročníku, není možné využít počítačovou učebnu
 
Výukové programy, exkurze:
Všechny třídy: 
- Tonda obal na cestách ( společnost EKOKOM)
- Pohled do světa hmyzu a bezobratlých
- soutěže, vycházky, výlety s ekologickým zaměřením

1.třída – výukový program Kdo to dupe - o ježcích (Pod horami), spolu s 9. třídami projekt Můj strom, Psí útulek Kutná Hora
2.třída
 - Včelí svět Hulice, Babiččin dvoreček Licibořice, Obora Žleby, Kdo to dupe
3.třídy - Včelí svět Hulice, Botanicus Ostrá nad Labem
4.třídy – Obora Žleby
5.třídy
Botanicus Ostrá nad Labem
6.třída - ZOO Jihlava, Včelí svět Hulice
7.třída – Dům přírody Blaníku
8.třídy – Vodní dům Švihov - simulační hra Povodně, exkurze Informační centrum ČEZ
9.třídy – ZOO Jihlava, Polní den Čáslav, Psí útulek Kutná Hora

 
Spolupráce s ekologickými organizacemi: Recyklohraní, Pod horami, Ekokom, Klub ekologické výchovy
 
Další aktivity:

Adopce fretky- pokračování v adopci fretky Barnyho v Oboře Žleby - projednáno ve školním parlamentu

Soutěže:
O nejkrásnější obrázek a fotografii přírody
Soutěž ve sběru baterií mezi třídami – celkem jsme odevzdali 466 kg baterií
Ceny pro nejlepší žáky a třídy jsou pořizovány za body v Recyklohraní

Ekologizace provozu školy – kvalita třídění odpadů je na dobré úrovni, byly pořízeny mačkače na PET lahve
 

V novém školním roce od nás již AVE nebude odebírat PET lahve, nebudeme sbírat tonery, jinak budeme pokračovat ve všech akcích. Zaměříme se také na projekty ke 100. výročí republiky

                                                                                       Vypracovala Ing. Ludmila Kebzová, koordinátorka EVVO
 

Školní rok 2016-2017 - zpráva koordinátora

Dlouhodobé projekty:

Recyklohraní –  škola se zúčastnila všech úkolů a akcí – sběr baterií, elektrozařízení, mobilů, tonerů a získala velký počet bodů (za splnění 4 úkolů to bylo 1750 bodů)                                                                                  
Třídění odpadu – spolupráce s AVE Čáslav (odpadové hospodářství a třídící linka odpadů)  - soutěž škol ve třídění odpadu, exkurze. Ve dvou odvozech (leden, červen) se odvezlo 2420 kg papíru a 260 kg plastů, peníze jdou na účet Rady rodičů
Meteorologie -  měření meteorologických hodnot v meteobudce  a ve škole
Dendrologická stezka – obnova cedulí na stezce, vysazení jinanu dvoulaločného
Můj strom – v rámci Dne stromů
Víčko k víčku – pomoc handicapovaným dětem – Víčka pro Eričku
Bylinková zahrada – obnova  

 
Tematické dny:

Během školního roku byly zorganizovány projektové dny: Den stromů a  Den Země.

 
Volitelné předměty:
V tomto školním roce byly vyučovány předměty s ekologickým zaměřením:
Základy ekologie v  7. ročníku (zaměření více teoretické)
Aplikovaná ekologie v 9. ročníku
problémy: velký počet žáků – zvl. v 9. ročníku, není možné využít počítačovou učebnu
 
Výukové programy, exkurze:
Všechny třídy  - ukázka dravců a sov ( Seiferos), soutěže, vycházky, výlety s ekologickým zaměřením
1. třídy – výukový program Jaro na zahradě, spolu s 9. třídami projekt Můj strom
4. a 5. třída – výukový program Stromy a keře
6. třída – výukový program Zemědělství
7. třídy – výukový program Recyklace očima mladých vědců, Listy a pletiva
8. třídy – výukový program Listy a pletiva, simulační hra Povodně, exkurze Informační centrum ČEZ
 

Spolupráce s ekologickými organizacemi: Recyklohraní, Pod horami, Vodní dům, Klub ekologické výchovy

 
Další aktivity:

Adopce fretky- pokračování v adopci fretky Barnyho v Oboře Žleby

Soutěže:
O nejkrásnější obrázek a fotografii přírody
Soutěž ve sběru baterií mezi třídami – celkem jsme odevzdali 776 kg baterií
Ceny pro nejlepší žáky a třídy jsou pořizovány za body v Recyklohraní

Ekologizace provozu školy – kvalita třídění odpadů je na dobré úrovni, bylo by dobré pořídit „mačkač“ PET lahví a více informovat rodiče o sběru odpadů - zápisy do ŽK
 

Získali jsme titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně – uděluje KEV a Česká komise pro UNESCO

                                                                                             Vypracovala Ing. Ludmila Kebzová, koordinátorka EVVO
 

Školní rok 2016-2017 - zpráva koordinátora

Co plánujeme ve školním roce 2016/2017 v ekologické výchově:

V tomto školním roce budeme pokračovat v osvědčených dlouhodobých ekologických projektech – Recyklohraní, Víčko k víčku, Meteorologie, Třídění odpadu, Můj strom...
Uskuteční se 2 projektové dny: Den stromů  20.října 2016 a Den Země v dubnu 2017.
Plánujeme různé ekologické exkurze a výukové programy  - Vodní dům, CHKO Železné hory, obora Žleby, programy sdružení Pod horami apod.
Pokračujeme v rozšiřování dendrologické stezky a bylinkové zahrady v areálu školy.
                                                                                              Ing. Ludmila Kebzová, koordinátorka EVVO

 

Školní rok 2015-2016 - zpráva koordinátora

Co plánujeme ve školním roce 2015/2016 v ekologické výchově:

RECYKLOHRANÍ – opět sbíráme vybité baterie, staré mobily, vysloužilá elektrozařízení a tonery. V loňském školním roce  jsme se zúčastnili všech soutěží, to samé plánujeme i letos. Organizujeme soutěž ve sběru baterií mezi třídami, toto mají na starost žáci 9. ročníku - předmět Aplikovaná ekologie.

Projekt TŘÍDĚNÍ ODPADU -  sbíráme papír, karton, PET lahve

Projekt PET VÍČKA POMÁHAJÍ – pokračujeme ve sběru víček od PET lahví

Další ekologické projekty - Dendrologická stezka, Bylinková zahrada, Meteorologická měření

Tematické dny:

DEN STROMŮ - 20. října –projekt Můj strom, dendrologická stezka u školy a program lesní pedagogiky (ÚHUL Stará Boleslav)

DEN VODY - 21. března – výukový program Vodní práci (Ornita) a exkurze ve Vodním domě u Želivky

DEN ZEMĚ - duben – program pro žáky 1. stupně  připraví žáci 9. ročníku, předmět Aplikovaná ekologie, třídy 2. stupně  - program upřesníme

Další akce:

Soutěž o nejkrásnější fotografii (obrázek )přírody
Adopce zvířete ze Záchranné stanice Lipec – opět fretka Barny?
Exkurze, výlety a výukové programy s ekologickou tematikou
                                                           Vypracovala Ing. Ludmila Kebzová, koordinátorka EVVO

 

Školní rok 2014-2015 - zpráva koordinátora

Činnost v oblasti EVVO (environmentální výchova, vzdělání a osvěta)   ZÁŘÍ – PROSINEC 2014
Recyklohraní
Úkol Ovocná výzva – plný počet bodů  - 250
Recyklace hrou – výjezdní program Recyklohraní v naší škole
Odvoz baterií 40 Kg – 280 bodů
Třídění odpadu
Odvoz papíru a plastů: 1,4 t papíru 20 kg plastů
Exkurze AVE, odpadové hospodářství Čáslav
Sbíráme PET víčka
Víčko k víčku pro Mišičku – víčka pro handicapovanou dívku Michalku z Třebechovic pod Orebem
Projekty, exkurze
Projektový den DEN STROMŮ, projekt Můj strom
Exkurze papírny Hostačov
Exkurze Kačina (POD HORAMI o.s.) – výukový program Listujeme herbářem
Připravujeme:
Další úkol Recyklohraní - Black out
Odvoz elektrozařízení
Obnova adopce fretky Barnyho
Rozšíření dendrologické stezky
Dokončení projektu Bylinková zahrada
                                                        Vypracovala Ing. Ludmila Kebzová
 

Školní rok 2013-2014 - zpráva koordinátora

Dlouhodobé projekty

Recyklohraní – naše škola se zúčastnila (až na jednu) všech soutěží a akcí, patříme mezi nejúspěšnější školy v projektu.
Globe – spolupracujeme v oblasti   meteorologie  (měření meteorologických hodnot a jejich odesílání)
Putování prostorem a časem – v rámci udržitelnosti projektu, který byl již ukončen, vypracováváme potřebné zprávy.
Více zeleně -  spolupracujeme s OÚ, využití v projektu Můj strom
AVE- soutěž škol – odvoz papíru, plastů

 
Tematické dny

Během školního roku byly zorganizovány tematické (projektové) dny Den stromů a   Den Země. Při jejich přípravě se dobře zapojili žáci 9. ročníku v rámci předmětu Aplikovaná ekologie.

 
Volitelné předměty

V tomto školním roce byly vyučovány předměty s ekologickým zaměřením:
Základy ekologie v  7. ročníku (zaměření více teoretické).
Aplikovaná ekologie v 9. ročníku – zaměření spíše praktické, organizace projektových dnů, výukových programů pro žáky 1. stupně. V těchto předmětech jsme mj. plnili úkoly dlouhodobých projektů, plány výuky pro tyto předměty byly splněny.

 
Výukové programy, exkurze

Botanicus Ostrá – 6., 5., 8. třída
AVE Čáslav  ( skládka odpadů )-  7.třídy
Botanická zahrada Praha, výukový program  –  7.A,  8. třída
Štefánikova hvězdárna Praha, výukový program Vzdálený vesmír  – 9.  třídy
Simulační hra Supermarket (Pod horami) – 9. třídy
Lesní pedagogika – výukový program Ekosystém les  ( Lesy Chrudim) – 6. a 7. třídy
Obora Žleby – 5.A,  9.B
Další exkurze: Ethanol Energy a.s., Malá vodní elektrárna Hučák Hradec Králové, informační centrum ČEZ..
Všechny výukové programy a exkurze navazovaly na plnění cílů EVVO.

 
Další aktivity

Adopce fretky. Za peníze, které jsme získali za sběr odpadů, jsme adoptovali fretku v Oboře Žleby.
Víčka pro Lukáška – škola věnovala několik pytlů víček z PET lahví handicapovanému chlapci.
Žáci 9. ročníku v rámci předmětu Aplikovaná ekologie pokračovali v tvorbě dendrologické stezky.
Soutěže: O nejkrásnější fotografii/obrázek přírody a  soutěž Obrázek fretky Barnyho.
Sběr papíru a plastů – firma AVE Čáslav od nás odvezla celkem 2320 kg papíru a 700 kg plastů (PET lahve a víčka z PET lahví). Za část finančních prostředků z tohoto sběru jsme nakoupili další nádoby na třídění odpadu a adoptovali fretku.
Recyklohraní - za body získané v tomto projektu jsme si vybrali některé ceny – 2 stolní fotbaly, výtvarné pomůcky a výukové pomůcky.
Ekologizace provozu školy – cílem bylo, aby ve všech třídách byly nádoby na třídění odpadu a žáci mohli třídit plast a papír. Tento cíl byl splněn, ale nemůžeme být spokojeni s kvalitou třídění odpadů – ve třídách i na chodbách. Musíme více motivovat žáky a více zapojit celý pedagogický sbor.
Předmětová komise  Člověk a  příroda  rozhodla, že již nebudeme spolupracovat se sdružením Tereza v projektu Globe (škola platí ročně tomuto sdružení poměrně hodně peněz) a přihlásíme se do Klubu ekologické výchovy.

 

Škola získala titul Škola udržitelného rozvoje  Středočeského kraje 2. stupně. Titul uděluje Klub ekologické výchovy a Středočeský kraj. Je za činnost školy v oblasti EVVO.
                                                                            
Vypracovala Ing. Ludmila Kebzová