DOKUMENTY ŠKOLY

Základní informace o škole

 

ŠVP "Florian"
Školní vzdělávací program je zveřejněn na přístupném místě ve vestibulu školy. Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.
Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v platném znění

Nástroje a kritéria hodnocení žáků v platném znění
Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a nástroje a kritéria hodnocení žáků jsou k nahlédnutí ve vestibulu školy.
Řád počítačové učebny v platném znění
ICT plán školy v platném znění
Výroční zpráva o činnosti - školní rok 2017/18
Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.
                                         - za rok 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018

Historie školy