Školní rok 2019-2020

9.třída na Úřadu práce v Kutné Hoře
 Vánoční florbalový turnaj
 Dudek show - 1.třídy
Adventní Bratislava
 Deváťáci na SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře
Soutěž Agyslingua
 Logická olympiáda
Charitativní vánoční jarmark
RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ - 1.úkol Recyklohraní
Společně strávený čas
Den středoškolákem
Dopravní hřiště - 1.a 2.třídy
Ctnosti a Neřesti
"Hostina" ve 2.A
Nový strom na dendrologické stezce
Jedu s přehledem
Revolution train
Zvěřinec Vilémov - 1.A,B a 9.třída
7.třídy v jihlavské ZOO
Osmáci v Kladrubech
Den zvířat v 5.B
Návštěva skautů
Hrou proti AIDS
Olympijský víceboj
Prvňáčci se poznávají
Uvítání prvňáčků
 
 

Školní rok 2018-2019

 Projektové dny - FAIR PLAY DAYS
Divadelní festival základních škol
Vyhodnocení soutěží
Princové jsou na draka
Plavání - 2. a 3.třída
Žáci 6.B na Vyšehradě
Výlet 2.třídy do Žlebů
Okresní kolo ve vybíjené - 1.a 2.místo
Výlet 3.třídy - Choltice a Chrudim
Výlet do Tonga v Hradci Králové
6.třídy ve Včelím světě
6.A a sedmáci ve Fajnparku
Červnová laťka 2019
Rodilý mluvčí
Výlet 8.třídy na Kačinu a do Kladrub
Výlet 9.tříd do Zbraslavic
Den dětí v družině
Exkurze 1.A a 9.B ve Vilémově
Jeden den s prvňáčkem Dominikem
Výlet 1.tříd
Recyklace očima mladých vědců
Dopravní soutěž v Kutné Hoře
Návštěva z Olympu
 Velký úspěch v minifotbalu
 Projekt Sám sebou
 Čarodějnice na 1.stupni
 Den bezpečnosti v Čáslavi
 6.A a 7.třída na Kuksu
 Den Země 2019
 Výstava Leonardo da Vinci
 Soutěž o nejkrásnější ulitu
 5.třídy v Kutné Hoře - Gask
 Štafetový pohár
 Vodní přehrada Švihov - 4.třídy
 Osmáci ve Vodním domě
 Veletrh studijních oborů
 Pohádkový zápis
 Okresní kolo OVOV
 Přednáška cestovatele Pavla Urbana
 Besedy s Klárou Smolíkovou
 Návštěva 1.tříd v MŠ
 Okresní kola olympiád
 Dopravní výchova na 1.stupni
 Karneval ve 3.třídě
 Školní kolo recitace
 Srdce s láskou darované
 Barevný den
 6.B v Minoru a v Betlémské kapli
 Pozdravy z hor
 Návštěva adventního Brna
 Družina - čekání na Vánoce
 Vánoční Loučeň - 3.třída
 Canisterapie ve 3.třídě
 Vánoční florbalový turnaj
Děti učí děti - prosinec 2018
Vánoční Wroclaw
Mikulášská nadílka 2018
Čert a Káča - šesťáci recitují prvňáčkům
Strojení stromečku ve Starkoči
Osmáci v knihovně
 Čokoládovny Šestajovice
 Florbalový ČEPS cup pro 1.stupeň
 Adolf Dudek v knihovně
Dopravní hřiště - 1.třídy
 Lípa svobody
 Dny otevřených dveří - 9.třídy
 Úspěch v minifotbalu dívek
 Osudové osmičky - 2.stupeň
 Šesté třídy v planetáriu
 100 let republiky - 1.stupeň
 Ach, synku, synku...
 Žáci 5.tříd v Tasicích
 Exkurze na Letišti Václava Havla v Praze
 Sochy Ctností a Neřestí v 8.třídě
 Abecedu chceš-li znát, .....
 3.třída na Kačině - výukový program
 Czech Target Sprint Open
 Sportovní den 1.stupně - OVOV
 Šesťáci v pravěké vesnici
 Třídění odpadu
 Sportovní den 2.stupně - OVOV
 Děti učí děti - První týden s prvňáky
 

Školní rok 2017-2018

 Slavnostní vyřazení žáků 9.tříd
 Superhrdinové z komiksů
 Vyhodnocení soutěží
 Výlet 2.třídy na Lichnici
- 4.třídy ve Žlebech
 Osmé třídy v IQ Landii v Liberci
 Osmáci na letišti v Chotusicích
 8.A - noc ve škole
 Pasování prvňáčků na čtenáře
 Taneční vystoupení ZUŠ Čáslav
 Fotbalisté u pana starosty
 Rodilý mluvčí z USA
 3.třídy v Hulicích ve Včelím světě
- Sedmáci v Pelhřimově
 Červnová laťka 2018
 Výlet 9.A a 1.třídy do labyrintů
 Projekt "VODOŠ" (Vojáci do škol)
 Druháci na Babiččině dvorečku
 9.B a 1.třída v Tongu
 Sportovní den 1.stupně
Den dětí s bublinami a hudbou
Den dětí ve školní družině
Výchova budoucích pedagogů
Sedmá třída hledá SuperStar
Jihlavské katakomby a ZOO
REPUBLIKOVÉ FINÁLE v Uherském Hradišti
Poznávací zájezd do Anglie
Včelí svět v Hulicích
Sedmáci na Blaníku
Informační centrum ČEZ
Dopravní soutěž
Výlet 3.tříd - Botanicus Ostrá nad Labem
 Projekt "Sám sebou"
Velký úspěch - postup na REPUBLIKOVÉ FINÁLE
Návštěva řeckých bohů
Sportovní soutěže 1.stupně
Štafetový  pohár
 Krajské kolo OVOV
Pohled do světa hmyzu a bezobratlých
 Společné tvoření - 9.A a 1.třída
 Divadlo ABC - V+W Revue
 Osmáci ve Vodním domě
 Plavání - 2.třída a 3.A
 Námořnický zápis
 Velikonoční atmosféra
Velikonoční výstava - 9.A a 1.třída
Okresní kolo OVOV v Čáslavi
Na koncertě Symfonického orchestru FOK
Fyzikálně-chemická praktika v 9.třídě
Osmáci v TPCA v Kolíně
 Recitační soutěž
Úspěšná reprezentace v soutěži Aj
 Přednáška firmy EDUCATION
 Recyklohraní 2017-2018
Tonda Obal na cestách
Florbalový turnaj v režii žáků 9.tříd
Naše první vysvědčení
Beseda s příslušníkem Policie ČR
 Sběr baterií
 Předvánoční čas v družině
 Šípková Růženka
 Sklář ve 4.B
 Zprávy z hor
Předvánoční setkání 1.třídy a 9.A
 Na vánoční výstavě
 Rodilý mluvčí z USA
 Druháci ve Žlebech
Vánoční Drážďany
"Vánoční těšení" na Veselém Kopci
9.A na Sněhové královně
Strojení stromečku ve Starkoči
Návštěva psího útulku
Adventní Vídeň
Výukové programy ve 2.třídě
Úspěch v okresním kole ve florbalu
Florbal - postup do krajského kola
Předvánoční tvoření 9.A a 1.třídy
 Předvánoční tvoření 9.B a 1.třídy
 Mikulášská nadílka
Peklo Čertovina v Hlinsku
Osmáci v Kutné Hoře na SOŠ a SOU řemesel
Historické osobnosti
Den středoškolákem
Dopravní hřiště
Ctnosti a Neřesti v 8.třídách
3.třídy ve svíčkárně
Velký úspěch v kraji
Den stromů 2017

9.A na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Literárně výchovný pořad Memento

Slévárna Losenický

Taktické cvičení jednotek PO

Veletrh studijních a pracovních příležitostí

Polní den v Čáslavi

Na návštěvě v místní knihovně
Sportovní den 1.stupně

 Děti učí děti - společně na počítačích

 Děti učí děti - společné tvoření

Děti učí děti - první setkání

 

Školní rok 2016-2017

Animované filmy - projekt 9.tříd
Recyklohraní ve školním roce 2016/2017
Plavecký výcvik 3.tříd
Výstava výtvarných prací
Den dětí
Soutěž ve sběru baterií
Rozloučení s družinou
Fyzikální hrátky
Soutěž o nejlepší obrázek a fotografii
Osmáci na Dnu tvořivosti
Výlet 8.A do ZOO v Jihlavě
Poslední setkání 1.A a 9.A
O dvanácti měsíčkách
Pěvecká soutěž
Výlet 9.A a 6.třídy do Jihlavy
Výlet 3.tříd
Výlet 8.B a 9.B do Pardubic
9.B a 1.B v Tongu
Červnová laťka
Sedmáci poznávali místní region
Výlet 1.A a 5.třídy do Semtěše
Toulky s rytířem Toulovcem z Litomyšle
8.A v černém divadle a v Náprstkově muzeu
9.B opět se svými prvňáčky
Pasování na čtenáře
Srdce v Poslanecké sněmovně
Atletika pro děti
Legiovlak v Kutné Hoře
Recyklace očima mladých vědců
Vaření v 7.třídách
Magická Anglie
Recyklohraní - zatočte s vodou či větrem
Svět práce v 8.A
Dopravní soutěž
Den Země ve 3.třídách
Na 21. základně taktického letectva Čáslav
Soutěž Houfek - Box
Den Země 2017
Bohové a bohyně z Olympu
Návštěva Pražského hradu
Recitační soutěž
Škola udržitelného rozvoje
Na velikonoční výstavě
Zápis plný povolání
Osmáci v Informačním centru ČEZ
Sedmáci u hasičů v Čáslavi
Literatura v knihovně
Osmáci ve Vodním domě
Ovoce a zelenina do škol
Karneval v 1.A
Prvňáci poznávají komiks
Úspěch na okresním kole OVOV
Vytváříme na výtvarném kroužku
Projekt Sám sebou 2016-2017
2.A ve cvičné kuchyni
Školní kolo recitační soutěže
Recyklohraní - Staň se tiskařem
Florbalový turnaj - únor 2017
8.A - Lakomá Barka a výstava Retro
Okresní kolo Konverzační soutěže v Aj
Tělocvik na sněhu - 3.třídy
Lyžařský výcvik 2017
Sedmáci ve cvičné kuchyni
Společné vydání vysvědčení v 1.B a 9.B
Sběr baterií, papíru a plastu
Ze školní družiny
Předvánoční setkání dětí MŠ a 1.stupně ZŠ
Předvánoční setkání 1.B a 9.B
Vánoční turnaj ve futsale
Na vánoční výstavě
8.A v divadle Gong
Exkurze ve firmě Ozdoba CZ
Exkurze ve firmě Goldbeck
Exkurze do Míšně a Moritzburgu
Vánoční jarmark
Mikulášská nadílka
Oblastní kolo ve florbale
Prvňáci na ilustrátorské show
Děti učí děti při hodině Tv
Florbalové soutěže 1.stupně
Dýňový svět - 1.A a 9.A
Recyklohraní - Pátrejte s baterkou
Dopravní hřiště - 2.A
Ctnosti a Neřesti v 8.třídách
Den stromů 2016
Dendrologická stezka
Úspěch v okresním kole minifotbalu
Víčka pro Eričku
Přednáška v družině o počítačích
Prvňáci v knihovně

Setkání v počítačové učebně

Úspěch našich žákyň na ME mažoretek

Osmáci na Kuksu

Sběr odpadů a baterií

Divadelní představení KLÁRA 3847

Výukový program na Kačině

Ekologická výchova 2016/17

Sportovní dny 1. a 2.stupně

Společné vyrábění 1.B a 9.B

Děti učí děti - první setkání

Vítáme nové prvňáčky

 

Školní rok 2015-2016

Slavnostní vyřazení žáků 9.tříd
Pirátské dny - projekt 9.ročníku
Rozloučení s družinou
Vyhodnocení soutěží
Geografická exkurze do Kutné Hory
Čtvrťáci a páťáci ve cvičné kuchyni
Beseda o stravování
Prvňáci a chemie
Pasování prvňáčků na čtenáře
Setkání s rodilým mluvčím
Pohádka O Koblížkovi
Taneční vystoupení ZUŠ Čáslav
Výlet do Fajnparku
7.A na exkurzi v Kutné Hoře
Druháci na Babiččině dvorečku
Čtvrťáci a páťáci v Centru řemesel
Exkurze do Mladé Boleslavi
Šesťáci v Šiklandu
Vaření podle anglického receptu
Na výstavě výtvarných prací MŠ a ZŠ
Červnová laťka
Projekt "Sám sebou"
Školní rok 2015/16 v družině
Jíme zdravě - vaření v 7.A
Den dětí na prvním stupni
8.B a 9.A na výletě v Jihlavě
Výlet 3.tříd do Žlebů
7.A na Karlštejně
7.B v Poděbradech
Štafetový pohár
Loutkové divadlo v 2.A
Výlet prvních a devátých tříd
Kreslíme v plenéru
Sportovní soutěže 1.stupně
Krajské kolo OVOV
Rytíři a dvorní dámy v 7.třídách
Dopravní soutěž
Exkurze do AVE Čáslav
Prvňáci ve školce
Den Země 2016
Den Země v 7.B
Jarní sportovní den 1.stupně
7.A v Libici a v Poděbradech
Na výstavě Titanic
Dendrologická stezka
2.ročník Dne bezpečnosti
6.A recituje Vodníka
Plavání ve 2.třídách
1.třídy v zahradnictví
Atletika pro děti do škol
8.třídy v Informačním centru ČEZ
Z činnosti výtvarného kroužku
Víčka pro Kačenku
Světový den vody
Každoroční návštěva z Olympu
Okresní kolo OVOV
Školní kolo OVOV
2.B - návštěva z Rakouska
Vyhodnocení soutěže ve sběru baterií
Pohádka o strašidelném nádraží
Nejkrásnější ulita
Na velikonoční výstavě
Velký úspěch v recitaci
1.B a 9.B na farmě
Parádní příběhy, promyšlené pointy
Recitační soutěž
Zeměpisná olympiáda - 3.místo v okrese
Úspěch v okresním kole olympiády v Aj
Výtvarně dramatický kroužek
Lyžařský výcvik
Tělocvik na sněhu
Čtenářské hodiny v 6.A
Pokračujeme v Recyklohraní
Indiánský zápis do první třídy
Deváťáci na Kaňku
Perníčky pro 1.A
Exkurze na Veselém Kopci
Exkurze ve sklárně a na zámku
7.A v Divadle ABC a v Betlémské kapli
Vánoční cukroví
Šesťáci v divadle Minor
8.B a 9.A v Kolíně
Rozložitelnost odpadů
V zahradnictví Monet
Velký úspěch ve florbale
Vánoční výstava
Mikulášská nadílka
Živý betlém
Rozsvícení vánočního stromu
Volba povolání
Prvňáci na představení ve školce
Tvůrčí prostor pro nadané
Nasbíraná víčka opět pomáhala
Pouštění draků - 1.B a 9.B
Aplikovaná ekologie v 9.třídě
Dopravní hřiště
Sběr baterií
2. a 3.třídy na Labutí princezně
O pohár SPŠ Čáslav - florbal
Den stromů 2015
Dýňování ve 2.A
Logická olympiáda
Čokoládovna v Šestajovicích
Ctnosti a Neřesti v 8.třídě
Prvňáci v knihovně
5.třída v Kutné Hoře
Návštěva prvňáků v MŠ
Společná setkání 1.A a 9.A

7.A na Klapzubově jedenáctce

V čokoládovně v Šestajovicích

Coca_cola Cup

Sportovní den 1.stupně

Hry a hlavolamy

Z ekologické výchovy

Čtenářské hodiny v knihovně

Úspěch naší žákyně

9.třídy v Informačním centru ČEZ

Třídíme odpad

Polní den

Prvňáčci a jejich první školní den

 

Školní rok 2014-2015

Slavnostní vyřazení 9.ročníku
Rozloučení deváťáků - video
Rozloučení deváťáků - foto
Prvňáci na Starých Hradech
Bylinková zahrada
Jeden za všechny, všichni za jednoho
Na výstavě výtvarných prací MŠ a ZŠ
Prostřeno v 7.třídách
Setkání s rodilým mluvčím
Evakuace a cvičný zásah hasičů
Výlet do města rekordů a kuriozit
Certifikát environmentálního vyúčtování
PET víčka pro Ondru
Druháci rodičům
Sedmáci na Karlštejně
7.A na výstavě Adama Rady
Prvňáci v Dusíkově divadle
Červnová laťka 2015
Pasování prvňáků na čtenáře
Deváťáci na výletě v Třemošnici
Výlet 6.A na Konopiště
Pokračování projektu "Sám sebou"
Exkurze do Ležáků
Projekt "Sám sebou" v Třemošnici
Splnili jsme doplňkový úkol č.2
Druháci v zábavním centru Tongo
Krajské kolo OVOV 2015
Úspěch na okresním kole OVOV
Rytíři a dvorní dámy v 7.třídách
Soutěž zdravotníků
Sportujeme s olympioniky
Výlet do Dětenic
Testování IQ
Den Země 2015
Keltské muzeum - Nasavrky
Úspěch na okresním kole OVOV
6.A mezi loutkami
Čarodějné vyučování v 1.A
Štafetový pohár
Exkurze do TPCA
Den bezpečnosti v Čáslavi
Deváťáci v SKD
Recyklohraní - SVĚTLO
Kašparovi opět ve škole
Tematické mapy
Návštěva z Olympu
Hvězdárna a kosmická výstava
Víčko k víčku
Den vody
V Gongu a v Muzeu lega
Aj divadlo
Čarodějná pohádka
Beseda s Petrou Braunovou
Česko sportuje - sportovní den
Beseda s vojákem z Afganistanu
Jak jsme pozorovali zatmění Slunce
Matematický klokan 2015
Velikonoční tvoření 7.B a 9.třídy
Soutěž o nejkrásnější ulitu/lasturu
Šesťáci v SKD Dolní Bučice
Výtvarné práce žáků 6.A
Sedmáci v knihovně
Úspěch na recitační soutěži
Recyklohraní - BLACK OUT
Zeměpisná olympiáda
Think Blue Cup
Úspěch v okresním kole olympiády v AJ
Recitační soutěž
Úspěšné reprezentantky v twirlingu
Stavitelé pyramid v 6.B
Poznáváme Afriku
Party se Zdravou 5
Školní kolo zeměpisné olympiády
Pochvala pro deváťáky
Lyžařský výcvik
Schůzky žákovského parlamentu
První pomoc
Projekt "Ne - bezpečná éčka"
Zápis s Večerníčkem
Poznáváme zajímavá místa ČR
Činnost v oblasti EVVO
Fyzika v 6.třídách
Exkurze pravěkem
Srdce s láskou darované
8.třídy v předvánoční Praze
Exkurze v papírnách
Na vánoční výstavě
OVOV - výsledky školního kola
6.A v divadle Minor
Přišel k nám Mikuláš...
Exkurze - AVE Čáslav
Exkurze ve svíčkárně
Olympijská hlídka
Živý betlém
Srdce pro maminky
Recitujeme pohádku Čert a Káča
Rozsvícení vánočního stromu
Deváťáci na SOŠ a SOU řemesel
Prvňáci v divadle
Na výstavě obrazů
Florbal - listopad 2014
Šesťáci v pravěké vesnici
Sběr a odvoz odpadu
Mobilní planetárium
Za výrobou vánočních ozdob
V muzeu v Čáslavi
Biologie a chemie v praxi
Rodiče malé Michalky děkují
Ctnosti a Neřesti v 8.třídách
Průvod pro Světlušku - děkujeme
Recyklohraní - Ovocná výzva
Víčko k víčku
Čtvrťáci v planetáriu
Pohár hejtmana - florbal
Setkání s ilustrátorem
Dopravní výchova na 1.stupni
Listujeme herbářem
Den stromů
Pomáháme, kde se dá
Poznej svůj region

Recyklace hrou

Žáci 8.A v 1.třídě

Devéťáci s novými kamarády

Recitujeme Abecedu
Přivítání prvňáčků
 

Školní rok 2013-2014

Rozloučení žáků 9.A
Rozloučení žáků 9.B
Slavnostní vyřazení žáků 9.A
Slavnostní vyřazení žáků 9.B
Projektové DNY VELKÝCH MĚST
Projekt Děti učí děti
Sběr papíru a plastů
Pyžamový den
Školení první pomoci
Setkání s rodilým mluvčím Aj
Zasazení lípy jako poděkování
Červnová laťka 2014
Osmáci v Kutné Hoře
Prostřeno v 7.třídách
9.B - kajaky a paintball
7.třídy na Konopišti
Páťáci se fyziky nebojí
Výlet 9.A do Třemošnice
Osmáci a Kašparovi
Výlet do Poděbrad
Odznak všestrannosti - krajské kolo
Úspěch v krajském kole
Úspěšné tanečnice
Interview s prvňáčky
Druháci a třeťáci na výletě
Sportovní soutěže - 1.stupeň
Okresní kolo dopravní soutěže
Víčka pro Lukáška
Výlet v botanické zahradě
Návštěva z Německa
Ekosystém les - Podhůra
Kašparovi znovu ve škole
Výlet za Bárnym
Odznak všestrannosti
Prvňáci v bludišti
5.třídy na zámku Loučeň
Pasování panošů na rytíře
Devítky v NTM a na Petříně
V Informačním centru ČEZ
Hry a klamy
Děti pomáhají dětem
Velikonoce v 9.B
Pořad o etiketě
8.třída - podniky v regionu
Den Země
Na velikonoční výstavě
Program lesní pedagogiky
1.A a 9.A v Ringellandu
Řečtí bohové v 6.B
Divadýlko Mrak v tělocvičně
Návštěva z Olympu dorazila do 6.A
7.A - malujeme trička
Plavecký výcvik
Další společné tvoření - 1.A a 9.A
Co nového v ekologické výchově?
Kocour Modroočko - divadlo Čáslav
Supermarket
Úspěch na recitační soutěži
9.A v Armádním muzeu na Žižkově
Vyrábíme s prvňáky
Školní kolo recitační soutěže
Okresní kolo olympiády v Aj
Nejkrásnější ulita
Úspěšní florbalisté
Lyžařský výcvik
Postup do krajského kola
Sběr odpadů
Naše první vysvědčení
"Fyzikální" pokusy v 5.třídách
Knížka pro prvňáčka
Pohádkový zápis
Brieffreunde aus Deutschland
Interaktivní vlastivěda
Keltové v 6.B
Spielrap
Adventní dílny - malé ohlédnutí
Fyzika v 6.třídách
Vánoce - 1.B a 9.B
Osmáci v Akademii věd
Advent na ZŠ Vrdy
Projekt IM EISCAFÉ
Exkurze - AVE Čáslav
Pohár ZŠ - florbal
Advent a Vánoce v 9.A
Šesťáci u faraona
9.A v předvánoční Praze
Mikulášská nadílka
9.b v muzeu LEGA
Pouštění draků
Návštěva zahradnictví
Osmáci přejí krásné Vánoce
Rozsvícení vánočního stromu
Živý betlém
Deváťáci na SOŠ a SOU řemesel
Sedmáci ve cvičné kuchyni
Coca-Cola Školský pohár
Zdravé zoubky
Zahlenrap
Den stromů v pátých třídách
Den stromů - 1.B a 9.B
9.B na počítačích s prvňáčky
Den stromů - 1.A a 9.A
9.A a 1.A v počítačové učebně
Soutěž "ZOO v šatně"
9.třídy v památníku heydrichiády
6.třídy v historické vesničce
Páťáci ve středověku
Na výstavě paličkování
Setkání s prvňáčky - 9.B
9.B v místní knihovně

Noví kamarádi - 1.A a 9.A

Žáky přivítaly nové šatny

 

Školní rok 2012-2013

Noc ve škole
Slavnostní vyřazení žáků 9.tříd
Divadelně-výtvarný kroužek
Absolventský projekt "Pracovní dny"
Červnová laťka 2013
Den dětí v sedmičce
Exkurze - Vlašim 5. a 7.třída
Prostřeno - 7.třída
Výlet - 9.třída
Exkurze 6.A, 6.B - Kačina
Pasování na čtenáře - 1.třída
Sbíráme dál!
 Výlet 3.tříd
6.třídy v bludišti a v minizoo
 Rodilý mluvčí v 8.B
 Výlet našich nejmenších školáků
 Exkurze 8.B v Kutné Hoře
 Prvňáci recitují deváťákům
 Středověk v 7.třídě
 Škola v přírodě
8.A v divadle ABC
Okresní kolo dopravní soutěže
Preventan Cup
Úspěšné tanečnice
Protidrogový program na Konopáči
Dopravní soutěž - školní kolo
Projekt Sám sebou
4.B učíme se zlomky
McDonald´s Cup
Úspěch v minifotbalu
Slavili jsme Den Země
Kinderiáda
Návštěva z řeckého Olympu
Vítězství na florbalovém turnaji
Exkurze v elektrárně Hučák
Dopravní výchova ve 4.třídách
Deváťáci v NTM a na Petříně
Testování 3.tříd
Matematický klokan
Projekt Multipolis
Druháci v knihovně
Obří kraslice v Chotěboři
3.B na výstavě
Na velikonoční výstavě
Interaktivní dějepis
Recitační soutěž v Kutné Hoře
Projekt Umíme si pomáhat
Zeměpisná olympiáda
Recitační soutěž
Tělocvik na sněhu
Soutěž o nejlepší ulitu/lasturu
Okresní kolo olympiády AJ
Setkání s rodilým mluvčím
Sport proti drogám
Lyžařský výcvik 2013
Druháci v divadle
Zápis budoucích prvňáčků
Učíme se geoinformatiku
Přednáška pro šesťačky
Putování s ekologií
Vánoce v 8.B
Na vánoční výstavě
8.A v Betlému Hlinsko
8.B na Veselém Kopci
Predátoři
Prosinec v 9.třídě
Betlémování v Kutné Hoře
Vaříme, pečeme v 7.třídě
Mikulášská nadílka
Živý betlém
Rozsvícení vánočního stromu
Exkurze do firmy AVE Čáslav
Páťáci v Praze
"Drogy nebo aktivita"
Kapka medu pro Verunku
Dýňování
1. a 9. třída - Den stromů
Den stromů 2012
Exkurze BOTANICUS
Čtvrťáci v Kutné Hoře
Druháci v divadle
8.A na Shakespearovi
9.třída v místní knihovně
Na exkurzi v místním lihovaru

1.setkání 9.třídy s prvňáčky

Přivítání prvňáčků

Recyklohraní

 

Školní rok 2011-2012

5.třídy ve Zbyslavi
Výsledky fotosoutěže
Výtvarný úspěch
"Červnová laťka"
Výlet 4.třídy do Starého Kolína
Výstava žákovských prací
Zdravotnická soutěž v režii 9.A
Testování žáků 5.tříd
Exkurze - Ethanol Energy a.s.
Osmáci ve Žlebech
Sběr papíru
Prostřeno v sedmých třídách
1.B a 2.třídy na výletě
Na návštěvě u hasičů
Páťáci na výletě v Hlinsku
7.A v Kutné Hoře
Testování žáků 3.tříd
Zdravá pětka
Krajské kolo ve vybíjené
Výlet na zámek Loučeň
Dětský den
7.A na Karlštejně
Nasavrky - Po stopách Keltů
Kašparovi v 8.třídě
Florbal - pohár ministra školství
Dopravní soutěž v Dominiku
Úspěch našich zdravotnic
Letem světem
7.A - na skok ve středověku
Den Země - dendrologická stezka
Výlet 7.tříd do Libice a Poděbrad
Pomáháme ptáčkům
Coca cola Školský pohár
Rytíři a dvorní dámy v 7.B
Osmáci a 9.B v Praze
Manželé Kašparovi ve 3.B
Návštěva z Olympu
Prevence rizikového chování
První pomoc v 5.ročníku
Vynášení Moreny
Hody, hody, doprovody...
Testování klíčových kompetencí
Velikonoční tvoření v 6.třídě
Královská cesta a výstava v NM
Zeměpisná olympiáda
Výsledky testování Gepard
Pohádková knížka Třídilka
Testování informační gramotnosti
Křest v Tylově divadle
Vzpomínka na bruslení
Návštěva podniků v Kutné Hoře
Naše první měření - Globe
Ekologická výchova
Návštěva divadla
Čtvťáci na bruslení
7.A na Klapzubově jedenáctce
Zimní tělesná výchova
Cestovní kanceláře
Pomáháme si, spolupracujeme
Zápis do 1.třídy
První vysvědčení v 1.A
Florbalový úspěch
Lyžařský výcvik 2012

Jak jsme si užívali Vánoce

Pohled do výuky

Na vánoční výstavě

Peeraktivisté v 6.třídě

Sběrové akce

Exkurze - AVE Čáslav

Mikulášská nadílka

Rozsvěcení vánočního stromu

Předvánoční radování v 1.A

Vaříme, pečeme, zdobíme

Výukové programy v Tereze

Pomoc při volbě povolání

Vzhůru do oblak

Bubny a vynálezci

Královna Seče

Den stromů

130.výročí založení školy

Čína - říše mocného draka

Poznáváme Evropu

Den stromů v 7.třídách

Putování prostorem a časem

Hudební výchova v 5.B

Podzimní výzdoba

Druháci a čtvrťáci v divadle

Práce našich žáků

Šesťáci ve Zbraslavicích

První setkání - 1.B a 9.B

 

Školní rok 2010-2011

Projekt České dny
Úspěšná řešitelka Tereza
Pasování 1.B na čtenáře
Z hodin hudební výchovy
Soutěž v první pomoci
Pohled do výuky
Noční táboření 9.B
Testování žáků 3.třídy
Jak jsme na tom s PUTOVÁNÍM
Terénní výjezd 9.B
Devítky a 6.B v Příbrami
Třeťáci na výletě
Dvoudenní pobyt na Konopáči
Vystoupení ZUŠ Čáslav
Úspěšná bojovnice
Výlet 6.A na Konopiště
Besídka druhých tříd
9.A v místní knihovně
Setkání dětí se sklářem
Děti dětem aneb S odpady hravě
Setkání s Hurvínkem
Výuka ve městě
Naše zdravotnice v Kutné Hoře
Minifotbal v Kutné Hoře
Řečtí bohové v 6.B
2.třídy a 1.A na výletě
Další exkurze v papírnách
Druháci a třeťáci v Hostačově
Čtvrťáci mezi giganty
V Podblanickém ekocentru
Velikonoční výstava
Projekt Sám sebou - Kašparovi
9.B v místní knihovně
Devítky v Praze na Petříně
Šestky v Praze na Beatlemánii
Hippies jedou do 60.let
Úspěchy našich žáků
Vynášení Moreny
Bodujeme v recyklohraní
Studenti nám pomáhají
Čtení do ouška
Laboratorní práce
Čtvrťáci a první pomoc
Naše první vysvědčení
Zápis do 1.třídy
Bez atlasu to nejde
Přírodopis prakticky
Den odpadů
Navštívili jsme vánoční výstavu
Vánoční tvoření v 1.B
Exkurze 6.A do vánoční Prahy
7.třída vaří a peče

Mikulášská nadílka

Program "Třináctá komnata"

Den stromů  - 1. a 9. třídy

Den stromů v 6.A

Setkání v Horním Maršově

Strašidla na 1.stupni

Praktika v 9.třídách

Žáci 9.B u prvňáčků

Deváťáci v 1.A

Tělocvična v novém

Kinderiáda 2010

9.třídy v Praze -22.9.

 

Školní rok 2009-2010

Projekt Evropské dny
Slavnostní vyřazení 9.tříd
Protidrogový program na Konopáči
Školní táboření 7.A
Florbalmánie 2010
Ekologické programy pro 1.stupeň
8.třídy na výletě
Volejbalový souboj
7.A na exkurzi v Kutné Hoře
Školní výlet 5.B
Florbalová liga
Mladí zdravotníci na soutěži
Třeťáci a první pomoc
Řečtí bohové

První třídy na výletě

Rytíři a dvorní dámy

Okresní přebor ve vybíjené

Dravci opět na naší škole

Den Země 2010

Na policejní služebně

3.třídy v Tereze

Sběr starých baterií

Bezvědomí není spánek

Den vody

Prvňáci v knihovně

9.třídy opět v Praze

Velikonoční výtvory třeťáků

Recyklohraní - sběr baterií

Interview s prvňáky

Protidrogová prevence na naší škole

Spolupráce s Ekodomovem

Zeměpisná olympiáda

Lyžařský kurz 2010

Moje první vysvědčení - 1.B

V 1.A v den vysvědčení

Zápis do 1.třídy

Fotografie z výuky

Návštěva předškoláků v 1.B

Ekologické výukové programy

Den otevřených dveří

Návštěva předškoláků

Prvňáci na sněhu

Druhý vánoční jarmark

Předvánoční setkání 1.B a 9.B

Exkurze žáků 9.tříd do Prahy

A pořád se něco hraje

Opět nás navštívil Mikuláš

Práce našich žáků

Exkurze na Veselém kopci

Pouštíme draky

Halloween v 5.B

Kde je kompost, tam to žije

Den stromů trochu jinak

Den stromů potřetí

Společně se práce daří

Pravěký den ve 3.B

Světový den zvířat

Na počítači se staršími kamarády

9.B se seznamuje s novými žáčky

9.A vítá prvňáčky

 

  Školní rok 2008-2009     

Recyklohraní
Ekologická výchova
Projekt "Sám sebou"
Školní akademie 2009
Mezinárodní dny na ZŠ Vrdy
Konopáč 2009
Školní výlety a další akce
Dětský den
Na skok ve středověku
Labská cesta - Slavníkovci
Další sportovní úspěch!!!
- Den Země - 9.třídy
Protidrogová prevence s Kašparovými
Den Země
Coca-cola Cup 2009
Sága Afrika
Úspěchy našich žáků
Klobouky - kam se podíváš
Interview v 2.B
Učíme se základy resuscitace
Exkurze - Hotelová škola Chrudim
Hory 2009
Vánoční jarmark
Navštívil nás Mikuláš
Učíme se v Tereze

Florbalový úspěch

Cvičení v přírodě 5.11.2008
Klapzubova jedenáctka - divadlo Minor
Den stromů 20.10.2008
Přespolní běh