Třídní schůzky    

Ve čtvrtek 19.dubna 2018

 pro  I. stupeň 16.00 hod.

  pro II. stupeň 16.30 hod.