Třídní schůzky    

Ve čtvrtek 22.listopadu 2018

 pro  I. stupeň 15.30 hod.

  pro II. stupeň 16.30 hod.